FAQ

Hoeveel kost de overstap naar een andere energieleverancier?

Het kost u helemaal niks, wij ontvangen een administratieve vergoeding van de energieleverancier.

Wanneer kan ik opzeggen?

U kunt op elk moment opzeggen, ongeacht de duur van uw contract. Dit is volledig kosteloos en met een opzegtermijn van 1 maand.

Kan ik zonder energie komen te zitten als ik overstap?

Nee, dat is niet mogelijk. U blijft bij de huidige leverancier totdat de overstap afgerond is.

Kan ik kiezen uit leveranciers voor aardgas en elektriciteit?

Ja, dat is mogelijk.

Op basis van wat wordt de energie anaylse gemaakt?

Wij analyseren en bekijken de volgende punten:
  • – prijs per kWh verbruikt tijdens piek- en daluren
  • – jaarlijkse kosten
  • – distributie- en transportkosten
Daarnaast houden we rekening met alle mogelijke voordelen die u kan krijgen:
  • – (tijdelijke) kortingen en andere exclusieve voordelen

Moet ik mijn huidige leverancier informeren dat ik overstap naar een andere leverancier?

U hoeft er niks voor te doen. De nieuwe leverancier zal de huidige leverancier informeren.

Heeft het veranderen van leverancier gevolgen voor mijn installatie of meter?

Veranderen van leverancier heeft geen enkele invloed op uw installatie.

Wie moet ik bellen in geval van problemen met mijn elektriciteit- en/of aardgasmeter?

Uw huidige leverancier van wie u afneemt dient u direct te bellen.